Roloo tende - Cjenik

ŠIRINA (cm) IZBAČAJ RUKE 150 cm IZBAČAJ RUKE 200 cm IZBAČAJ RUKE 250 cm IZBAČAJ RUKE 300 cm BROJ RUKU
200 2224 kn - - - -
250 2372 kn 2557 kn - - 2
300 2612 kn 2727 kn 3001 kn - 2
360 2853 kn 3068 kn 3260 kn 3504 kn 2
400 2905 kn 3142 kn 3371 kn 3600 kn 2
500 3519 kn 3785 kn 4092 kn 4400 kn 2
600 4252 kn 4548 kn 4844 kn 5147 kn 2
600 4607 kn 4940 kn 5273 kn 5598 kn 3
700 5088 kn 5458 kn 5813 kn 6176 kn 3
800 6242 kn 6686 kn 7123 kn 7567 kn 4
900 6856 kn 7330 kn 7804 kn 8277 kn 4
1000 7204 kn 7707 kn 8218 kn 8721 kn 4
1100 8196 kn 8773 kn 9358 kn 9942 kn 4
1200 9099 kn 9765 kn 10423 kn 11089 kn 4
1300 9816 kn 10505 kn 11200 kn 11970 kn 4
1400 10238 kn 10963 kn 11689 kn 12406 kn 4

NAVEDENE CIJENE SU BEZ PDV-a I MONTAŽE!!!