COMPLAN - JAMSTVO KVALITETE

Svjesni toga da je samo najbolje dovoljno dobro, u našoj proizvodnji koristimo isključivo najkvalitetnije materijale. COMPLAN je svakako sinonim vrhunske kvalitete u proizvodnji ceradnog platna. Svoju kvalitetu COMPLAN potvrđuje i certifikatma ISO 9000ff, i ISO 14001 o standardima kvalitete iz europske proizvodnje. Prilikom izrade klasičnih carinskih cerada koristimo ceradno platno od 680g/m2, dok za cerade sa sistemon bočnih zatezača koristimo ceradno platno od 900g/m2.

IZVEDBE CERADA:

  • Klasične carinske izvedbe
  • Klizne cerade
  • Cerade s bočnim zatezačima
  • Cerade za terenska i gospodarska vozila