Cerade - CERADAPLAST

 

COMPLAN - JAMSTVO KVALITETE

 

ceradaplast_COMPLAN-PRESJEK

 

Svjesni toga da je samo najbolje dovoljno dobro, u našoj proizvodnji koristimo isključivo najkvalitetnije materijale. COMPLAN je svakako sinonim vrhunske kvalitete u proizvodnji ceradnog platna. Svoju kvalitetu COMPLAN potvrđuje i certifikatma ISO 9000ff, i ISO 14001 o standardima kvalitete iz europske proizvodnje. Prilikom izrade klasičnih carinskih cerada koristimo ceradno platno od 680g/m2, dok za cerade sa sistemon bočnih zatezača koristimo ceradno platno od 900g/m2.

 

IZVEDBE CERADA

 

  1. Klasične carinske izvedbe
  2. Klizne cerade
  3. Cerade s bočnim zatezačima
  4. Cerade za terenska i gospodarska vozila

CP-Slide1-3

 

CERADE ZA AUTOPRIKOLICE I PLOVILA

 

Bazeni-Plovila-Autoprikolice-Baneri-Ostao-CeradaPlast-11

Pored klasičnih cerada proizvodimo i cerade i pokrove za osobna, terenska i gospodarska vozila, te isto tako pokrove za plovila. Cerade su od kvalitetnog materijala otpornog na vremenske uvijete.